Setvospremač

Setvospremač je ekonomično i kvalitetno oruđe namenjeno za: prolećnu i jesenju predsetvenu pripremu zemljišta, međurednu obradu okopavina, rad na strništu, proređivanje pšenice, obnavljanje pašnjaka i slično. Uz mašinu se isporučuju, najčešće potrebne, kopljaste motičice, ali kupovinom i postavljanjem različitih oblika i širine može se postići željeni efekat tretiranja različitih zemljišta. Setvospremač ima tih rad, ne prenosi vibracije i ne generiše prašinu. Može se smatrati da nema negativnih uticaja na životnu i radnu sredinu. Priključuje se na traktor u tri tačke. Dubina obrade se podešava navojnim vretenom pomoću koga se podižu i spuštaju ravna i nazubljena rotobrana za ravnanje zemlje.

 

 

Tehničke karakteristike

Radni zahvat

m

3.0

Dimenzije: širina, visina, dužina

m

3.06; 1.1; 2.3

Potrebna snaga traktora

kW

65

Radna brzina

km/h

8-12

Učinak

ha/h

4

Težina

kg

590