ISTORIJAT PREDUZEĆA

 

 „Majevica Holding“ a.d. je osnovana 25.01.1951. godine, kao preduzeće za proizvodnju mašina, pumpnih automata i kotrljajućih ležajeva. Tradicija „Majevice“ seže do daleke 1905. godine. Naime razvoju „Majevice“ prethodilo je preduzeće za proizvodnju kudeljarskih mašina i otvaranje livnice u Bačkoj Palanci.

Od 1. januara 1988. godine „Majevica“ je konstituisana kao samostalna radna organizacija bez OOUR-a, a 31.10.1989. organizovana je kao društveno preduzeće po odredbama Zakona o preduzećima iz 1989. godine.

Društveno preduzeće „MAJEVICA“ metalna industrija sa p.o. organizovana je kao Holding preduzeće odlukom skupštine prduzeća od 31.7.1991. godine podelom imovine na 5 zavisnih preduzeća koje osniva.

„Majevica Holding “ je 19.06.2000. godine organizovana kao akcionarsko društvo „Majevica Holding“ a.d. sa 5 zavisnih akcionarskih društava, od kojih je jedno istupilo 2004. godine:

1.    AD „Mašine alatke“, Bačka Palanka

2.    AD „Livnica“, Bačka Palanka

3.    AD „Pumpe i cisterne“, Bačka Palanka

4.    AD „Poljooprema“, Bačka Palanka, i

5.  AD „Lopare“, Lopare, Republika Srpska (istupilo)

Dana 30.09.2009. Agencija za privatizaciju je donela odluku pokretanju postupka restrukturiranja “Majevice Holding“ a.d. i sva četiri zavisna  društva.

Dinamičan razvoj se ostvaruje zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa poznatim evropskim proizvođačima slične opreme, saradnji sa naučno-istaživačkim institutima i sopstvenim razvojnim službama.

Intezivnim razvojem osvojena je proizvodnja savremenih alatnih mašina, poljoprivrednih mašina, pumpnih automata, stabilnih cisterni i odlivaka od sivog i nodularnog liva i silumina.

Danas je Majevica Holding a.d. poznati proizvođač alatnih mašina, jedna od najpoznatijih i najvećih domaćih proizvođača savremenih pneumatskih sejalica, prikolica, berača, traktorskih cisterni i renomirani proizvođač rezervoara za tečna goriva. Otvaranjem spoljnog tržišta ponovo postaje značajni izvoznik svojih proizvoda.

2013. godine organizovana je manifestacija „Otvoreni dan“ u krugu Majevice, sa prikazom proizvodnog programa, kao i sa posebnim osvrtom  na novitete u proizvodnji. Majevica u ovim teškim vremenima i dalje ostvaruje razvoj novih proizvoda.

 

LOKACIJA PREDUZEĆA

 

 Kompleks fabrike „Majevica Holding“ a.d. se nalazi u Bačkoj Palanci, sa sedištem u ulici Žarka Zrenjanina 123 .

Bačka Palanka se nalazi u jugozapadnom delu Bačke. Smeštena je na obali Dunava, evropske rečne arterije i na raskrsnici važnih drumskih saobraćajnica,110 km od Begrada i 40 km od Novog Sada, na regionalnom putu koji ide od Novog Sada prema Iloku.

Majevica Holding je udaljena od luke na Dunavu 3 km, a od železničke pruge 0,5 km. Na prostoru od preko 18 hektara smešteni su proizvodni kapaciteti i neophodna infrastrukturna podrška za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti. Kompleks ima izgrađenu infrastrukturnu mrežu, koja se priključuje na gradsku komunalnu mrežu. Prostor je ograđen, postoji mreža unutrašnjih saobraćajnica, parkinga i platoa za gotove proizvode.
DELATNOST I PROIZVODNI PROGRAM PREDUZEĆA

 

Majevica Holding a.d., je proizvođač: odlivaka, mašina alatki, pumpi, cisterni i poljoprivrednih mašina.

Majevica Holdingse prvenstveno bavi zajedničkim poslovima za sva četiri zavisna  društva, koje podrazumevaju usluge u pogledu ekonomsko-finansijskih poslova, opštih i pravnih poslova, poslova obrade podataka i upravljanja proizvodnjom, komercijale, transporta, uvoza i izvoza, centralnog održavanja itd.

Delatnost i proizvodni program četiri zavisna društva, koja su u 100% vlasništvu Holdinga navodimo u nastavku.

1. „Majevica-Mašine alatke“ a.d. Bačka Palanka – u restrukturiranju

Društvo obavlja delatnost proizvodnje mašina za obradu metala, šifra delatnosti 2841. Proizvodni program čine: univerzalne oštrilice alata, specijalne oštrilice za trakaste testere, oštrilice za oštrenje alata za mašine koje se koriste za obradu drveta i metala,dubilice, kućišta za kotrljajuće ležajeve i pribore za celokupan program proizvodnje.

Pored toga izrađuju se i delovi po narudžbini i remontuju se alatne mašine drugih proizvođača. Takođe se izrađuju delovi za proizvode ostalih zavisnih društava Majevica Holdinga.

2. „Majevica-Livnica“ a.d. Bačka Palanka – u restrukturiranju

Društvo obavlja delatnost livenja ostalih obojenih metala, šifra delatnosti 2454. Bavi se proizvodnjom odlivaka od sivog liva, silumina i noduliranog liva različitih težina i oblika od 0,2 do 2.000 kg. Ima godišnji kapacitet 3.000 t odlivaka. Odlivci se liju od sivog liva, kvaliteta SL 180 – SL 300, nodularnog liva NL 380 – NL 700 i legura obojenih metala aluminijuma i bakra (AlSi12, bronza i mesing). Proizvodi odlivke za alatne i poljoprivredne mašine, kanalizacioni i trgovački liv. Od sivog liva se izrađuju masivna postolja kao što su postolja alatnih mašina i to su odlivci najveće mase, kućišta reduktora kao odlivci srednje veličine i kućišta ležajeva kao primer odlivaka manje mase.

3. „Majevica-Pumpe i cisterne“ a.d. Bačka Palanka – u restrukturiranju

Društvo obavlja delatnost proizvodnje ostalih cisterni, rezervoara i kontejnera, šifra delatnosti 2529. Proizvodni program čine: stabilni čelični rezervoari za naftne derivate sa dvostrukim zidovima kapaciteta 1.000-100.000 litara, cisterne za transport tečnog stajnjaka i navodnjavanje 3.200 ,6.000 i 10.000 litara, traktorske pokretne cisterne za gorivo, kotlovi za grejanje, drobilica drveta, tanjirače...

4. „Majevica-Poljooprema“ a.d. Bačka Palanka – u restrukturiranju

Društvo obavlja delatnost proizvodnje mašina za poljoprivredu i šumarstvo, šifra delatnosti 2830. Proizvodni program obuhvata mašine za pripremu zemlje kao što su gruberi, rotositnilice, setvospremači, kombi valjci, mašine za međurednu obradu širokorednih poljoprivrednih kultura, zatim sitnilice biljnih ostataka, vadilice krompira, jednoredne i dvoredne berače kukuruza,  pneumatske sejalice za kukuruz, prikolice za transport, rasturače stajnjaka, rasipače mineralnog đubriva, kanalokopače i pumpe za navodnjavanje...

 

PREDNOSTI PREDUZEĆA

 

Dobro zaokružen proizvodni proces od livnice, preko mašinske obrade i montaže finalnih proizvoda u okviru fabričkog kruga sa mogućnošću povezivanja pomoćnih i pratećih kapaciteta.

Preduzeća koja su u sastavu „Majevica Holding“ a.d. su međusobno komplementarna u radionicama i procesima koji se u njima odvijaju, a značajno različita u pogledu finalnih proizvoda, tako da pokrivaju širok asortiman proizvoda metalne industrije: pneumatske sejalice za širokoredne i uskoredne kulture, jednoosovinske prikolice, rasturači stajnjaka, cisterne za osoku i navodnjavanje, berači, tanjirače, špartači, rasipači mineralnog đubriva, vadilice krompira,kotlovi za grejanje, drobilica  drveta, nadzemni i ukopani rezervoari za gorivo, odlivci, tegovi klase tačnosti M1i dr.

Najstariji proizvođač stabilnih rezervoara u Srbiji sa izgrađenim tržištem i na prostorima bivših jugoslovenskih republika.

Duga tradicija i nagomilano iskustvo u izradi mašina za obradu rezanjem,kao i ostalih proizvoda metalne industrije i merne tehnike.

 

PLANOVI PREDUZEĆA

 

Cilj prevazilaženja trenutne ekonomske krize, kao i pokušaja da se preduzeće učini atraktivnije za potencijalne kupce je smanjiti troškove proizvodnje, povećati obim rada i plasman proizvoda na tržište.

Usvajanjem realnih planova očekujemo ostvarenje pozitivnih rezultata u proizvodnji, uz veću produktivnost, bolje korišćenje kapaciteta, punu uposlenost, povećanje izvoza, poboljšanje likvidnosti i ostvarenje dobiti.